مدیریت صادرات

صفحه اصلیبایگانی بر اساس دسته "مدیریت صادرات"
به خواندن ادامه دهید

مدیریت صادرات

مدیریت صادرات کالا و خدمات چیست؟ به عبارت ساده، مدیریت صادرات کالا و خدمات استفاده از فرآیند مدیریتی در حوزه‌‌ی کارکردی صادرات و توسعه بازار است.