خدمات شرکت مدیریت صادرات امید

صفحه اصلیخدمات شرکت مدیریت صادرات امید

شرکت مدیریت صادرات امید ایرانیان 

شرکت شاهراه امید ایرانیان به عنوان اولین شرکت مدیریت صادرات در استان سیستان وبلوچستان با تکیه بر دانش کارشناسان خود به مشتریان خود خدماتی کامل و هوشمند در زمینه صادرات ارائه می دهد.

خدمات شرکت مدیریت صادرات امید 

.خدمات ما را می توان بصورت زیر دسته بندی کرد:

ایجاد زیر ساخت صادراتی:

.مطالعه محصول

.ایحاد زیر ساخت های تبلیغاتی در فضای مجازی تدوین برنامه استراتژیک مطالعه بازارهدف

تدوین استراتژی صادراتی توانمندی صادراتی محصول:

.طراحی بسته بندی صادراتی 

.قیمت گذاری محصول

.اخذ مجوز های مورد نیاز متناسب با بازار هدف

خلق بازار های صادراتی 

خلق بازار های صادراتی :

.بازاریابی

.حضور و معرفی کالا در نمایشگاه های بین المللی

تسهیل گری در فرایند صادرات :

.عقد قراداد

.انجام خدمات گمرک و ترخیص

.انجام خدمات حمل و نقل